HETİ-nin əməkdaşlarının Dövlət sortsınağına təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuş tut sortlarını seçiminə baçladılar.HETİ-nin "Yemləmə, yem istehsalı və məhsulların emalı texnologiyası laboratoriyası" əməkdaşları tərəfindən Dövlət sortsınağına təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuş tut sortlarının seçilməsi.