Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən tut ağacları sortları üzərində feno-müşahidələr aparılır.Dövlət proqramını yerinə yetirilməsininn vəzifələrindən biri də mövcud tut bağlarında bərpa işləri aparmaq və tut agaclarının məhsuldarlığının artırılmasıdır.Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Faxralı Təcrübə Bazasında yerli və introduksiya olunmuş sortlar üzərində feno-müşahidələr aparılır.Sortların böyümə və inkişaf fazaları öyrənilir.Eyni zamanda plantasiyalarda aqrotexniki qulluq işləri aparılır.